Dyrektor ds. Medycznych

Dorota Rydzewska-Bujel

 

 

Dyrektor ds. Administracyjno-Technicznych
Małgorzata Szewczuk

 

Pielęgniarka Naczelna
Marzenna Szurko

 

 Lekarz Zarządzający Anestezjologią i Blokiem Operacyjnym

dr n. med. Janusz Syfert

 

Ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych
Kamila Dzięgielewska

 

 

po Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych

Dorota Drzewiecka

 

Lekarz Zarządzający Oddziałem Ginekologiczno-Położniczym
dr n. med. Andrzej Pieleszek

 

Położna Oddziałowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Oddziału Neonatologicznego
Mirosława Janik

 

Lekarz Zarządzający Oddziałem Neonatologicznym
Joanna Maruszewska-Biały

 

Lekarz Zarządzający Oddziałem Chirurgicznym
dr n. med. Marek Umiński

 

 

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgicznego

Zofia Siatkowska

 

Ordynator Oddziału Medycyny Paliatywnej

Dorota Rydzewska-Bujel

 

po Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Medycyny Paliatywnej

Maria Madera

 

Kierownik Zakładu Opiekuńczo Leczniczego
Jan Pelczarski

 

Pielęgniarka Oddziałowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
Elżbieta Klamborowska

 

Pielęgniarka Oddziałowa Izby Przyjęć, Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego
Jolanta Kwietniewska

 

Przełożona Pielęgniarka Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego
Anna Tyszkiewicz

 

Kierownik Pracowni RTG
Marlena Mościcka