Kontakt Gryfino Szpital

SZPITAL

Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o.

74-100 Gryfino, ul. Parkowa 5
Tel. 91 416 23 54
Tel. 91 416 21 09

Numery wewnętrzne

 • Izba przyjęć - 121
  izba@szpital-gryfino.pl
 • Oddział chirurgiczny – dyżurka pielęgniarek – 131
 • Oddział chirurgiczny – gabinet lekarski – 171
 • Oddział gin.-poł. – dyżurka pielęgniarek – 310
 • Oddział gin.-poł. – gabinet lekarski – 160
 • Oddział neonatologiczny – dyżurka pielęgniarek – 134
 • Oddział neonatologiczny – gabinet lekarski – 162
 • Oddział chorób wewnętrznych – dyżurka pielęgniarek – 135
 • Oddział chorób wewnętrznych – gabinet lekarski – 307
 • Oddział medycyny paliatywnej - tel. 91 416 41 00, kom. 797 704 043
 • Sekretariat medyczny – 162
  Anna Markowska
  a.markowska@szpital-gryfino.pl
  Magdalena Kościelecka
  m.koscielecka@szpital-gryfino.pl
 • RTG – 139
  Marlena Mościcka
  rtg@szpital-gryfino.pl
 • Apteka – 178
  Wiesława Nabielec
  apteka@szpital-gryfino.pl
 • Naczelna pielęgniarka epidemiologia – 138
  Marzena Szurko
  naczelna@szpital-gryfino.pl
 • Laboratorium DIAGNOSTYKA - 150

ADMINISTRACJA

Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o.

74-100 Gryfino, ul. Parkowa 5
NIP 8581797173
REGON 320481747
Numer KRS 0000304531
Numer Księgi Rejestrowej 000000022234
Rachunek bankowy nr 92 1240 3855 1111 0010 1939 2960
PKO SA O. w Gryfinie

 • SEKRETARIAT SZPITALA 74-100 Gryfino, ul. Niepodległości 39
  tel.: 91 416 26 95
  sekretariat@szpital-gryfino.pl
 • ADMINISTRACJA SZPITALA
  tel.: 91 416 21 09
  tel.: 91 416 20 15
  tel.: 91 416 23 54
  fax.: 91 404 54 54

Numery wewnętrzne

PORADNIE

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

 • ZAKŁAD OPIEKUŃCZO – LECZNICZY
  74-100 Gryfino, ul. Armii Krajowej 8
  tel.: 91 415 25 13
  zol@szpital-gryfino.pl
 • ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZY PSYCHIATRYCZNY
  74-105 Nowe Czarnowo, Nowe Czarnowo 70
  tel.: 91 404 53 50
  zpop@szpital-gryfino.pl