ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

 • Ordynator - specjalista chorób wewnętrznych Kamila Dzięgielewska
 • Pielęgniarka Oddziałowa – Dorota Drzewiecka
 • Lekarze
  - specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii Anna Jagodzińska – Warda
  - specjalista chorób wewnętrznych Beata Miler
  - specjalista chorób wewnętrznych Jan Pelczarski
  - specjalista chorób wewnętrznych Maciej Cukierman
 • Sekretarka medyczna – Anna Markowska

Oddział zajmuje się kompleksowa diagnostyką i terapią chorób wewnętrznych w szczególności schorzeń układu krążenia, układu oddechowego, przewodu pokarmowego, nerek. Oferujemy pełen zakres badań laboratoryjnych i obrazowych miedzy innymi: USG narządów jamy brzusznej, tarczycy, gruczołu krokowego, tętnic. W zakresie układu krążenia nieinwazyjną diagnostyka kardiologiczną (USG serca, próby wysiłkowe, 24h badanie ekg Metodą Holtera, 24g monitorowanie ciśnienia tętniczego), ponadto kardiomonitoring i leczenie stanów zagrożenia życia związanych z niewydolnością krążeniowo – oddechową.
W zakresie diagnostyki gastrologicznej wykonujemy badania endoskopowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, w tym wybrane zabiegi endoskopowe min. tamowanie krwawienia z przewodu pokarmowego, polipektomia. W zakresie diagnostyki urologicznej urografię. Oddział Wyposażony jest w 37 łózek, w tym 2 łóżka intensywnego nadzoru kardiologicznego. Lekarze zatrudnieni w oddziale wewnętrznym posiadają specjalizację chorób wewnętrznych i podspecjalizację z kardiologii.

Odwiedziny pacjentów możliwe w godz. 11.00 – 19.00

Telefon: 914162109

Numery wewnętrzne

 • 135 - dyżurka pielęgniarek
 • 162 - sekretariat medyczny
 • 307 - gabinet lekarski
 • 314 - gabinet ordynatora