Pielęgniarki, opiekuni medyczni oraz salowe

Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. zatrudni:

pielęgniarki do pracy w Oddziale Wewnętrznym, Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczo Psychiatrycznym,

opiekunów medycznych oraz salowe.

Forma zatrudnienia i wynagrodzenie do ustalenia.

Kontakt: tel. 91 4162354, kadry@szpital-gryfino.pl, naczelna@szpital-gryfino.pl