Poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Szanowni Pacjenci!

Od dnia 1 października 2017 roku, od godz. 8.00 najbliższym miejscem udzielania świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w ramach umowy z Zachodniopomorskim Oddziałem NFZ jest:

Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o. o.

Poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

ul. Niepodległości 39, 74-100 Gryfino

tel. 519 096 702, 519 096 703

Pacjent ma prawo skorzystać z dowolnego punktu udzielania świadczeń nocnej 
i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od miejsca zamieszkania i miejsca złożenia deklaracji POZ.

Świadczenia udzielane są w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia.Nocna i świąteczna opieka zdrowotna sprawowana jest w dni powszednie,

w godzinach 18.00 - 8.00 oraz całodobowo w dni wolne od pracy.