Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Psychiatryczny

Lekarz: specjalista psychiatrii Magdalena Podbielska

Lekarz: specjalista chorób wewnętrznych Lidia Karzyńska-Karpierz

Przełożona pielęgniarek: Anna Tyszkiewicz

Psycholog: Barbara Kurkiewicz

Komplet dokumentów niezbędnych do starania się o przyjęcie do ZPOP można pobrać w Oddziale Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego

74-105 Nowe Czarnowo

Nowe Czarnowo 70

tel. 91 404 53 50

kom. 697501505