Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych