Aktualności


KONKURS LEKARZE OKULIŚCI
01-04-2020
Przedmiotem konkursu jest:
Udzielanie świadczeń specjalistycznych w trybie ambulatoryjnym w Poradni Okulistycznej w...


KONKURS LEKARZE INTERNIŚCI
01-04-2020
PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST:
UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W ODDZIALE CHORÓB...


KONKURS LEKARZE CHIRURDZY
01-04-2020
PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST:
UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W ODDZIALE...


KONKURS LEKARZE GINEKOLODZY
01-04-2020
Przedmiotem konkursu jest:
Pełnienie funkcji Lekarza Kierującego Oddziałem Ginekologiczno-Położniczym.
Udzielanie...