Farmaceuta w aptece szpitalnej

Farmaceuta w aptece szpitalnej

 

Miejsce pracy: GRYFINO

 

Zakres obowiązków:

-Osoba zatrudniona na stanowisku będzie odpowiedzialna w szczególności za:

-Zaopatrywanie oddziałów Szpitala w produkty lecznicze i wyroby medyczne,

-Zamawianie produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych,

-Przyjmowanie dostaw do apteki szpitalnej, kontrola pod względem ilościowym i jakościowym,

-Wprowadzanie faktur do programu aptecznego,

-Kontrolę daty ważności towarów,

-Monitorowanie wchodzących na rynek nowych leków oraz kontrolę leków wycofanych z użycia,

-Nadzór nad realizacją zamówień i umów przetargowych.

 

 

Wymagania stawiane kandydatowi:

-Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe; wykształcenie o kierunku mgr farmacji,

-Aktualne prawo wykonywania zawodu,

-Znajomość procedur recepturowych,

-Gotowość do stałego dokształcania się,

-Dobra organizacja pracy, w tym samodzielność, efektywność, rzetelność, terminowość,

-Umiejętność pracy w zespole,

-Dyspozycyjność.

 

Oferujemy

-Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

-Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

 

Dokument CV wraz z klauzulą dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie można składać w formie papierowej w Sekretariacie ul. Parkowa 5; 74-100 Gryfino lub w formie elektronicznej na adres mailowy: apteka@szpital-gryfino.pl