K O N K U R S    O F E R T - DYREKTOR DS. MEDYCZNYCH

K O N K U R S    O F E R T

w celu zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym.

Przedmiotem konkursu jest:

1.        Pełnienie funkcji Dyrektora ds. Medycznych