K O N K U R S    O F E R T - KIERUJĄCY ODDZIAŁEM GINEKOLOGICZNYM

K O N K U R S    O F E R T

w celu zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym.

Przedmiotem konkursu jest:

1.        Pełnienie funkcji Lekarza Kierującego Oddziałem Ginekologiczno-Położniczym.

2.        Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki lekarskiej w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym oraz w Izbie Przyjęć

3.        Pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym