K O N K U R S    O F E R T - Udzielanie świadczeń specjalistycznych w trybie ambulatoryjnym w Poradni Ginekologiczno-Położniczej

K O N K U R S    O F E R T

w celu zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym.

 

Przedmiotem konkursu jest:

Udzielanie świadczeń specjalistycznych w trybie ambulatoryjnym w Poradni Ginekologiczno-Położniczej

Udzielanie świadczeń zabiegowych w trybie ambulatoryjnym w Poradni Ginekologiczno-Położniczej