K O N K U R S    O F E R T - Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki lekarskiej w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym oraz w Izbie Przyjęć

K O N K U R S    O F E R T

w celu zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym.

 

Przedmiotem konkursu jest:

1.        Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki lekarskiej w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym oraz w Izbie Przyjęć

2.        Pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym