K O N K U R S O F E R T w celu zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym.

Przedmiotem konkursu jest:

  1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej.

Kryteriami oceny ofert będą:

  1. Doświadczenie w udzielaniu świadczeń.
  2. Kwalifikacje oferenta.
  3. Cena.

 

Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o., ul. Niepodległości 39, 74-100 Gryfino

w terminie do dnia 31.08.2021 r. do godz. 10:00