KONKURS OFERT

K O N K U R S    O F E R T

w celu zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym.

 

Przedmiotem konkursu jest:

  1. Pełnienie funkcji Ordynatora Oddziału Chirurgicznego.

 

Kryteriami oceny ofert będą:

  1. Doświadczenie w udzielaniu świadczeń,
  2. Kwalifikacje oferenta
  3. Cena

 

Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o., ul. Niepodległości 39, 74-100 Gryfino

w terminie do dnia 27.09.2021 r. do godz. 12.00