KONKURS OFERT

K O N K U R S    O F E R T

w celu zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym.

 

Przedmiotem konkursu jest:

  1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekuna medycznego w zakresie opieki na Oddziale Paliatywnym.
  2.  Kryteriami oceny ofert będą:
  1. Doświadczenie w udzielaniu świadczeń.
  2. Kwalifikacje oferenta.
  3. Cena.

 

Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o., ul. Niepodległości 39, 74-100 Gryfino

w terminie do dnia 24.09.2021 r. do godz. 10:00

ZałącznikRozmiar
Plik FORMULARZ OFERTOWY.docx24.49 KB
Plik OPIEKUN MEDYCZNY OMP 2021 .docx20.42 KB