ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY

UWAGA!

PRACA ODDZIAŁU ZAWIESZONA DO ODWOŁANIA.

Oddział wyposażony jest w 9 łóżek dla pacjentek i 2 łóżka porodowe. W części ginekologicznej oddziału wykonywana jest diagnostyka i leczenie schorzeń narządu rodnego.
Prowadzone jest leczenie zachowawcze i operacyjne przy użyciu wysokiej klasy aparatury medycznej. Wykonywane są laparotomia oraz zabiegi laparoskopowe, histeroskopowe, diagnostyka kolposkopowa, HSG. Część położnicza oddziału oferuje opiekę nad kobietami w przebiegu ciąży i porodu. Jednak z uwagi na fakt, iż jest to szpital I° referencyjności, ciąże wysokiego ryzyka oraz porody przedwczesne (przed 36. tygodniem ciąży) kierowane są do szpitali o wyższym stopniu referencyjności, ze względu na dobro matki i dziecka.
Pacjentki rodzące mają możliwość odbycia porodu rodzinnego w towarzystwie najbliższej osoby. W I okresie porodu rodzące mogą swobodnie poruszać się w obrębie sali porodowej oraz korzystać z farmakologicznych i niefarmakologicznych metod łagodzenia bólu porodowego. Oddział położniczy współpracuje z Bankami Komórek Macierzystych i zapewnia możliwość pobrania krwi pępowinowej dla swojego dziecka.

Przy oddziale funkcjonuje Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, która działa dodatkowo również w Chojnie i Bielicach.

Telefon: 914162109

Numery wewnętrzne

  • 310 – dyżurka pielęgniarek
  • 162 – sekretariat medyczny
  • 160 – gabinet lekarski