Ogłoszenia i konkursy


KONKURS LEKARZE OKULIŚCI
01-04-2020
Przedmiotem konkursu jest:
Udzielanie świadczeń specjalistycznych w trybie ambulatoryjnym w Poradni Okulistycznej w Choj...


KONKURS LEKARZE INTERNIŚCI
01-04-2020
PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST:
UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W ODDZIALE CHORÓB W...


KONKURS LEKARZE CHIRURDZY
01-04-2020
PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST:
UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W ODDZIALE CHIRURGI...


KONKURS LEKARZE GINEKOLODZY
01-04-2020
Przedmiotem konkursu jest:
Pełnienie funkcji Lekarza Kierującego Oddziałem Ginekologiczno-Położniczym.
Udzielanie świadc...


KONKURS PIELĘGNIARKI
25-03-2020
Przedmiotem konkursu jest:
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej w Oddziale Cho...


KONKURS LEKARZE OKULIŚCI
20-03-2020
SZPITAL POWIATOWY W GRYFINIE SP. Z O.O. INFORMUJE, IŻ Z POWODU BRAKU WPŁYNIĘCIA OFERT W PONIŻSZYM KONKURSIE, POSTĘPOWANI...


KONKURS LEKARZE INTERNIŚCI
20-03-2020
SZPITAL POWIATOWY W GRYFINIE SP. Z O.O. INFORMUJE, IŻ Z POWODU BRAKU WPŁYNIĘCIA OFERT W PONIŻSZYM KONKURSIE, POSTĘPOWANI...


KONKURS LEKARZE CHIRURDZY
20-03-2020
SZPITAL POWIATOWY W GRYFINIE SP. Z O.O. INFORMUJE, IŻ Z POWODU BRAKU WPŁYNIĘCIA OFERT W PONIŻSZYM KONKURSIE, POSTĘPOWANI...


KONKURS LEKARZE GINEKOLODZY
20-03-2020
SZPITAL POWIATOWY W GRYFINIE SP. Z O.O. INFORMUJE, IŻ Z POWODU BRAKU WPŁYNIĘCIA OFERT W PONIŻSZYM KONKURSIE, POSTĘPOWANI...


KONKURS LEKARZE OKULIŚCI
09-03-2020
SZPITAL POWIATOWY W GRYFINIE SP. Z O.O. INFORMUJE, IŻ Z POWODU BRAKU WPŁYNIĘCIA OFERT W PONIŻSZYM KONKURSIE, POSTĘPOWANI...


KONKURS LEKARZE GINEKOLODZY
09-03-2020
SZPITAL POWIATOWY W GRYFINIE SP. Z O.O. INFORMUJE, IŻ W PONIŻSZYM KONKURSIE WPŁYNĘŁY DWIE OFERTY, KTÓRE ZOSTAŁY W CAŁOŚC...


KONKURS LEKARZE CHIRURDZY
04-03-2020
SZPITAL POWIATOWY W GRYFINIE SP. Z O.O. INFORMUJE, IŻ Z POWODU BRAKU WPŁYNIĘCIA OFERT W PONIŻSZYM KONKURSIE, POSTĘPOWANI...