Ogłoszenia i konkursy


Nabór
06-07-2021
KOMUNIKAT
Pismem z dnia 05 lipca 2021r. Wojewoda Zachodniopomorski informuje o naborze na stanowiska:
1. Kierownik dyspo...


K O N K U R S    O F E R T - Udzielanie świadczeń zdro...
18-05-2021
K O N K U R S    O F E R T
w celu zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymują...


K O N K U R S    O F E R T - Udzielanie świadczeń zdrowo...
05-05-2021
K O N K U R S    O F E R T
w celu zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymują...


K O N K U R S    O F E R T -   Pełnienie funkcji Zastępc...
05-05-2021
K O N K U R S    O F E R T
w celu zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymują...


K O N K U R S    O F E R T - Udzielanie świadczeń specj...
05-05-2021
K O N K U R S    O F E R T
w celu zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymują...


K O N K U R S    O F E R T w celu pełnienienia funkcji...
27-04-2021
K O N K U R S    O F E R T
w celu zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymują...


K O N K U R S    O F E R T - DYREKTOR DS. MEDYCZNYCH
20-04-2021
K O N K U R S    O F E R T
w celu zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymują...


K O N K U R S    O F E R T DO PORADNI GINEKOLOGICZNO-POŁ...
20-04-2021
K O N K U R S    O F E R T
w celu zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymują...


K O N K U R S    O F E R T - KIERUJĄCY ODDZIAŁEM GINEKOL...
20-04-2021
K O N K U R S    O F E R T
w celu zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymują...


Pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Chirurgicznym.
17-03-2021
Pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Chirurgicznym.


Pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Chirurgicznym.
17-03-2021
Pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Chirurgicznym.


Pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Chirurgicznym.
17-03-2021
Pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Chirurgicznym