Ogłoszenia i konkursy


K O N K U R S    O F E R T DO PORADNI GINEKOLOGICZNO-POŁ...
20-04-2021
K O N K U R S    O F E R T
w celu zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymują...


K O N K U R S    O F E R T - KIERUJĄCY ODDZIAŁEM GINEKOL...
20-04-2021
K O N K U R S    O F E R T
w celu zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymują...


Pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Chirurgicznym.
17-03-2021
Pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Chirurgicznym.


Pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Chirurgicznym.
17-03-2021
Pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Chirurgicznym.


Pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Chirurgicznym.
17-03-2021
Pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Chirurgicznym


Pełnienie dyżurów lekarskich w Nocnej i Świątecznej Opie...
17-03-2021
Pełnienie dyżurów lekarskich w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej.


Prowadzone postępowania i wszelkie dokumenty związane z...
16-03-2021
Zamawiający informuje, że prowadzone postępowania i wszelkie dokumenty związane z prowadzonymi procedurami oraz inne dok...


Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unies...
02-03-2021
 
Zamówienie nie przekraczające kwoty 130 000 złotych
Bezpośredni link: https://portal.smartpzp.pl/szpitalgryfino/p...


Pełnienie dyżurów lekarskich w Nocnej i Świątecznej Opie...
29-01-2021
Pełnienie dyżurów lekarskich w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej.


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej...
26-01-2021
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki pielęgniarki


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej...
19-01-2021
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki lekarskiej Anestezjologicznej.
Pełnienie dyżurów medyczny...


Pełnienie dyżurów medycznych w Nocnej i Świątecznej Opie...
13-01-2021
Pełnienie dyżurów medycznych w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej.