Ogłoszenia i konkursy


UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH PRZEZ TECHNIKA ELEK...
19-10-2020
UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH PRZEZ TECHNIKA ELEKTRORADIOLOGII W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ RTG


TECHNIK FIZJOTERAPII
19-10-2020
TECHNIK FIZJOTERAPII


PRZETARG NIEOGRANICZONY - USŁUGI PRALNICZE
15-10-2020
Szpital Powiatowy w Gryfinie sp. z o.o.: Kompleksowe świadczenie usług pralniczych
 
Zamawiający: Szpital Powiatow...


TECHNIK RTG
12-10-2020
TECHNIK RTG


KONKURS LEKARZE PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA W GRY...
08-10-2020
Udzielanie świadczeń specjalistycznych w trybie ambulatoryjnym w Poradni Ginekologiczno-Położniczej.
Udzielanie świadcze...


KONKURS KIERUJĄCY ODDZIAŁEM GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZYM
08-10-2020
Pełnienie funkcji Lekarza Kierującego Oddziałem Ginekologiczno-Położniczym.
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie...


KONKURS PIELĘGNIARKI ODDZIAŁ CHIRURGICZNY
03-10-2020
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej w Oddziale Chirurgicznym.


KONKURS LEKARZE ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY
03-10-2020
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki lekarskiej w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym oraz w I...


KONKURS PIELĘGNIARKI IZBA PRZYJĘĆ
03-10-2020
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej  w Izbie Przyjęć.


KONKURS LEKARZE ODDZIAŁ CHIRURGICZNY
03-10-2020
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki lekarskiej w Oddziale Chirurgicznym oraz w Izbie Przyjęć....


KONKURS POŁOŻNE
07-09-2020
Przedmiotem konkursu jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki położnej w Oddziale Ginekolog...


NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA DS. BHP
07-09-2020
SZPITAL POWIATOWY W GRYFINIE SP. Z O.O.
UL. PARKOWA 5, 74-100 GRYFINO
ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy
INSPEKTOR...