Ogłoszenia i konkursy


KONKURS LEKARZE GINEKOLODZY-AOS
13-08-2020
Przedmiotem konkursu jest:
1. Udzielanie świadczeń specjalistycznych w trybie ambulatoryjnym w Poradni Ginekologiczno-Po...


KONKURS LEKARZE GINEKOLODZY
13-08-2020
Przedmiotem konkursu jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki lekarskiej w Oddziale Ginekol...


KONKURS IZBA PRZYJĘĆ
13-08-2020
Przedmiotem konkursu jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki medycznej innej niż lekarsko-...


KONKURS LEKARZE GINEKOLODZY
10-08-2020
Przedmiotem konkursu jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki lekarskiej w Oddziale Ginekol...


KONKURS PIELĘGNIARKI NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA
28-07-2020
Przedmiotem konkursu jest:

Udzielanie świadczeń pielęgniarskich w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej.


KONKURS PIELĘGNIARKI
28-07-2020
Przedmiotem konkursu jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej w Oddziale Ch...


KONKURS TECHNIK RTG
21-07-2020
Przedmiotem konkursu jest:
Udzielanie świadczeń diagnostycznych przez technika elektroradiologii w zakresie wykonywania...


KONKURS PIELĘGNIARKI
16-07-2020
Przedmiotem konkursu jest:

Udzielanie świadczeń pielęgniarskich w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej.


KONKURS PIELĘGNIARKI
16-07-2020
Przedmiotem konkursu jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej w Oddziale Ch...


KONKURS OFERT: PEŁNIENIE FUNKCJI LEKARZA KIERUJĄCEGO ODD...
16-07-2020
Przedmiotem konkursu jest:

Pełnienie funkcji Lekarza Kierującego Oddziałem Neonatologicznym.
Udzielanie świadczeń zdrow...


KONKURS OFERT: PEŁNIENIE FUNKCJI LEKARZA KIERUJĄCEGO ODD...
16-07-2020
Przedmiotem konkursu jest:

Pełnienie funkcji Lekarza Kierującego Oddziałem Ginekologiczno-Położniczym.
Udzielanie świad...


KONKURS LEKARZ UROLOG
22-06-2020
Przedmiotem konkursu jest:
1. Udzielanie świadczeń specjalistycznych w trybie ambulatoryjnym w Poradni Urologicznej w Ch...