Ogłoszenia i konkursy


KONKURS LEKARZE CHIRURGIA RĘKI
15-06-2020
Przedmiotem konkursu jest:
Udzielanie świadczeń zabiegowych w Oddziale Chirurgicznym w zakresie chirurgii ręki.


KONKURS LEKARZ UROLOG
26-05-2020
Przedmiotem konkursu jest:
1. Udzielanie świadczeń specjalistycznych w trybie ambulatoryjnym w Poradni Urologicznej w Ch...


KONKURS PIELĘGNIARKA ANESTEZJOLOGICZNA
26-05-2020
Przedmiotem konkursu jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki pielęgniarki Anestezjologiczn...


KONKURS LEKARZE INTERNIŚCI
26-05-2020
Przedmiotem konkursu jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki lekarskiej w Oddziale Chorób...


KONKURS LEKARZE CHIRURDZY
25-05-2020
Przedmiotem konkursu jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki lekarskiej w Oddziale Chirurg...


KONKURS PIELĘGNIARKA ANESTEZJOLOGICZNA
19-05-2020
Przedmiotem konkursu jest:
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki pielęgniarki Anestezjologiczne...


KONKURS PIELĘGNIARKI
19-05-2020
Przedmiotem konkursu jest:
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej w Oddziale Cho...


KONKURS LEKARZ UROLOG
19-05-2020
Przedmiotem konkursu jest:
1. Udzielanie świadczeń specjalistycznych w trybie ambulatoryjnym w Poradni Urologicznej w Ch...


KONKURS LEKARZ ANESTEZJOLOG
13-05-2020
Przedmiotem konkursu jest:
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki lekarza Anestezjologa na Bloku...


KONKURS OFERT: PEŁNIENIE FUNKCJI LEKARZA KIERUJĄCEGO ODD...
13-05-2020
Przedmiotem konkursu jest:
1. Pełnienie funkcji Lekarza Kierującego Oddziałem Ginekologiczno-Położniczym.
2. Udzielanie...


KONKURS LEKARZE GINEKOLODZY
13-05-2020
Przedmiotem konkursu jest:
1. Udzielanie świadczeń specjalistycznych w trybie ambulatoryjnym w Poradni Ginekologiczno-Po...


KONKURS PIELĘGNIARKA ANESTEZJOLOGICZNA
13-05-2020
Przedmiotem konkursu jest:
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki pielęgniarki Anestezjologiczne...