Ogłoszenia i konkursy


KONKURS LEKARZ UROLOG
19-05-2020
Przedmiotem konkursu jest:
1. Udzielanie świadczeń specjalistycznych w trybie ambulatoryjnym w Poradni Urologicznej w Ch...


KONKURS LEKARZ ANESTEZJOLOG
13-05-2020
Przedmiotem konkursu jest:
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki lekarza Anestezjologa na Bloku...


KONKURS OFERT: PEŁNIENIE FUNKCJI LEKARZA KIERUJĄCEGO ODD...
13-05-2020
Przedmiotem konkursu jest:
1. Pełnienie funkcji Lekarza Kierującego Oddziałem Ginekologiczno-Położniczym.
2. Udzielanie...


KONKURS LEKARZE GINEKOLODZY
13-05-2020
Przedmiotem konkursu jest:
1. Udzielanie świadczeń specjalistycznych w trybie ambulatoryjnym w Poradni Ginekologiczno-Po...


KONKURS PIELĘGNIARKA ANESTEZJOLOGICZNA
13-05-2020
Przedmiotem konkursu jest:
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki pielęgniarki Anestezjologiczne...


KONKURS LEKARZE INTERNIŚCI
13-05-2020
Przedmiotem konkursu jest:
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki lekarskiej w Oddziale Chorób W...


KONKURS LEKARZE OKULIŚCI
05-05-2020
Przedmiotem konkursu jest:
1. Udzielanie świadczeń specjalistycznych w trybie ambulatoryjnym w Poradni Okulistycznej w C...


KONKURS IZBA PRZYJĘĆ
27-04-2020
Przedmiotem konkursu jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki medycznej innej niż lekarsko-...


KONKURS PIELĘGNIARKA ANESTEZJOLOGICZNA
27-04-2020
Przedmiotem konkursu jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki pielęgniarki Anestezjologiczn...


KONKURS FIZJOTERAPEUTA
27-04-2020
Przedmiotem konkursu jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Usług Fizjoterapeutycznych w Hospicjum Domowym.


KONKURS PIELĘGNIARKI
27-04-2020
Przedmiotem konkursu jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej w Oddziale Ch...


KONKURS KOORDYNACJA HOSPICJUM DOMOWEGO I ODDZIAŁU MEDYCY...
27-04-2020
Przedmiotem konkursu jest:

Koordynacja w zakresie Hospicjum Domowego.
Koordynacja w zakresie Oddziału Medycyny Paliatyw...