Ogłoszenia i konkursy


KONKURS LEKARZE INTERNIŚCI
13-05-2020
Przedmiotem konkursu jest:
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki lekarskiej w Oddziale Chorób W...


KONKURS LEKARZE OKULIŚCI
05-05-2020
Przedmiotem konkursu jest:
1. Udzielanie świadczeń specjalistycznych w trybie ambulatoryjnym w Poradni Okulistycznej w C...


KONKURS IZBA PRZYJĘĆ
27-04-2020
Przedmiotem konkursu jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki medycznej innej niż lekarsko-...


KONKURS PIELĘGNIARKA ANESTEZJOLOGICZNA
27-04-2020
Przedmiotem konkursu jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki pielęgniarki Anestezjologiczn...


KONKURS FIZJOTERAPEUTA
27-04-2020
Przedmiotem konkursu jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Usług Fizjoterapeutycznych w Hospicjum Domowym.


KONKURS PIELĘGNIARKI
27-04-2020
Przedmiotem konkursu jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej w Oddziale Ch...


KONKURS KOORDYNACJA HOSPICJUM DOMOWEGO I ODDZIAŁU MEDYCY...
27-04-2020
Przedmiotem konkursu jest:

Koordynacja w zakresie Hospicjum Domowego.
Koordynacja w zakresie Oddziału Medycyny Paliatyw...


KONKURS LEKARZE CHIRURGIA RĘKI
02-04-2020
Dodano: 06.04.2020 r.
Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. informuje, że poniższy konkurs zostaje odwołany w całości....


KONKURS LEKARZE NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA
02-04-2020
Przedmiotem konkursu jest:
Pełnienie dyżurów medycznych w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej.


KONKURS LEKARZE OKULIŚCI
01-04-2020
SZPITAL POWIATOWY W GRYFINIE SP. Z O.O. INFORMUJE, IŻ Z POWODU BRAKU WPŁYNIĘCIA OFERT W PONIŻSZYM KONKURSIE, POSTĘPOWANI...


KONKURS LEKARZE INTERNIŚCI
01-04-2020
SZPITAL POWIATOWY W GRYFINIE SP. Z O.O. INFORMUJE, IŻ Z POWODU BRAKU WPŁYNIĘCIA OFERT W PONIŻSZYM KONKURSIE, POSTĘPOWANI...


KONKURS LEKARZE CHIRURDZY
01-04-2020
SZPITAL POWIATOWY W GRYFINIE SP. Z O.O. INFORMUJE, IŻ Z POWODU BRAKU WPŁYNIĘCIA OFERT W PONIŻSZYM KONKURSIE, POSTĘPOWANI...