OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ PRODUKTÓW LECZNICZYCH

Dodano: 20.12.2019 r.

Uprzejmie informujemy, że Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. dokonał wyboru oferentów na zakup i dostawe produktów leczniczych. Szczegółowe informacje znajdują się w pliku: "WYBÓR OFERENTÓW".

Dodano: 27.11.2019 r.

Informujemy, iż zmianie uległy warunki postępowania. Zmianie uległa ilość pakietów: został utworzony nowy pakiet nr 88 oraz utworzono pakiety 89 i 90 z wydzielonych produktów. Zmianie uległ również termin wykonania: 12 godzin dla leków ratujących życie.

Informujemy, iż zmianie uległ formularz cenowy: utworzono pakiet 88 oraz utworzono pakiety 89 i 90 z wydzielonych produktów.

Informujemy, iż zmianie uległ wzór umowy. Wprowadzo zmianę terminu wykonania 12 godzin dla leków ratujących życie.

Dodano: 26.11.2019 r.

Informujemy o wydłużeniu terminu składania ofert do dnia 09.12.2019 r. do godz. 10:00

Dodano: 13.11.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na sprzedaż i dostawę produktów leczniczych dla spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o.