Ogłoszenie o zamówieniu na zakup leków dla Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu na zakup leków dla Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o.
dodano: 13.12.2016 r.
Pytania i odpowiedzi cz. 1
 
dodano: 16.12.2016 r.
Pytania i odpowiedzi cz. 2
 
dodano: 02.01.2017 r.
Informujemy, że w związku z dużą ilością pytań, które wpłynęły po 15.12.2016 r. odpowiedzi na te pytania ukażą się na stronie internetowej Szpitala w Gryfinie do 05.01.2017 r. Natomiast termin składania ofert został przedłużony do 10.01.2017 r. do godz. 9:00. Otwarcie ofert nastąpi 10.01.2017 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej administracji szpitala, ul. Niepodległości 39, Gryfino.
 
dodano: 03.01.2017 r.
 
Pytania i odpowiedzi cz. 3
 
dodano: 04.01.2017 r.
 
Pytania i odpowiedzi cz. 4
 
dodano: 04.01.2017 r.
 
Informujemy, że zgodnie z częścią XI ustęp 16 Warunków postępowania, Zamawiający dokonuje zmiany warunków postępowania poprzez wydzielenie
 
z pakietu nr 1 pozycji 5 i 6 i utworzenie z nich pakietu nr 59,
 
z pakietu nr 53 pozycji 9 i utworzenie pakietu nr 60,
 
z pakietu nr 5 pozycji 8 i 9 i utworzenie z nich pakietu nr 61,
 
z pakietu nr 25 pozycji 17, 31, 32, 57, 64 i utworzenie pakietu 62.
 
W związku z tym zmianie ulega załącznik nr 1: Formularz cenowy.
 
Formularz cenowy
 
dodano: 05.01.2017 r.
 
Informujemy, że termin składania ofert został przedłużony do 11.01.2017 r. do godz. 9:00. Otwarcie ofert nastąpi 11.01.2017 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej administracji szpitala, ul. Niepodległości 39, Gryfino.
 
dodano: 05.01.2017 r.
 
Pytania i odpowiedzi cz. 5
 
dodano: 06.02.2017 r.
 
Wybór oferentów