Ogłoszenie o zamówieniu na zakup materiałów jednorazowego użytku dla Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu na zakup materiałów jednorazowego użytku dla Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o.
Dodano: 10.03.2017
Pytania i odpowiedzi
 
Dodano: 13.03.2017
 
Informujemy, że zgodnie z częścią XI ustęp 16 Warunków postępowania, Zamawiający dokonuje zmiany warunków postępowania poprzez wydzielenie
 
z pakietu nr 8 pozycji 12 i utworzenie z niej pakietu nr 29,
 
z pakietu nr 28 pozycji 1 i 2 oraz wydzielenie z nich pakietu nr 30.
 
W związku z tym zmianie uległ załącznik nr 1 Formularz cenowy oraz Warunki postępowania.
 
Warunki postępowania
 
Zał. nr 1 Formularz cenowy
 
Dodano: 13.03.2017
 
Pytania i odpowiedzi
 
Dodano: 16.03.2017
 
Pytania i odpowiedzi
 
Dodano: 21.03.2017
 
Uprzejmie informujemy, że termin składania ofert na sprzedaż i dostawę materiałów jednorazowego użytku dla Spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. został przedłużony do 23.03.2017 r. do godz. 9:00. Termin otwarcia ofert: 23.03.2017 r. godz. 10:00.
 
Dodano: 31.03.2017
 
Wybór oferentów