OGŁOSZNIE O ZAMÓWIENIU NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ PRODUKTÓW LECZNICZYCH

Ogłoszenie o zamówieniu na sprzedaż i dostawę produktów leczniczych dla spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o.

Dodano: 12.04.2018 r.

Informujemy, że uległy zmianie warunki postepowania poprzez dodanie 2 pozycji leków w pakiecie nr 80 w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1. W związku z tym opublikowano zmieniony formularz cenowy załącznik nr 1.

Dodano: 16.04.2018 r.

Informujemy, że została przesunięta godzina składania ofert w dniu 17.04.2018 z godziny 9:00 na godzine 9:30.