Ogłszenie o zamówieniu na sprzedaż i dostawę materiałów jednorazowego użytku

Dodano: 08.08.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na sprzedaz i dostawę materiałów jednorazowego użytku dla Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o.

Dodano: 20.08.2018 r.

W związku z wydzieleniem z pakietu 13 pozycji 7 i 8 oraz utworzeniem pakietu 37 informujemy, iż zmianie uległy Warunki postępowania oraz załącznik nr 1 Formularz cen jednostkowych.

Dodano: 27.08.2018 r.

W związku ze zmianą treści umowy w §7 ust. 1 pkt b) informujemy, iż mianie uległ załącznik nr 5 Wzór umowy.

W związku z wydzieleniem:

 • z pakietu 8 pozycji 43 i 44 oraz utworzeniem pakietu 38,
 • z pakietu 33 pozycji 7,8,9 i 10 oraz utworzeniem pakietu 39,
 • z pakietu 5 pozycji 22 oraz utworzeniem pakietu 40,
 • z pakietu 36 pozycji 1 i 2 oraz utworzeniem pakietu 41

informujemy, iż zmianie uległy Warunki postępowania oraz załącznik nr 1 Formularz cen jednostkowych.

Dodano: 28.08.2018 r.

W związku z wydzieleniem:

 • z pakietu 21 pozycji 6 oraz utworzeniem pakietu 42,
 • z pakietu 23 pozycji 9 oraz utworzeniem pakietu 43,
 • z pakietu 33 pozycji 1 i 2 oraz utworzeniem pakietu 44

informujemy, iż zmianie uległy Warunki postępowania oraz załącznik nr 1 Formularz cen jednostkowych.

Dodano: 06.09.2018 r.

Prosimy Oferentów, którzy złożyli ofertę na poniższe pakiety, o dosłanie próbek:

 • do pakietu nr 37
 • do pakietu nr 33 do pkt 2,4,5
 • do paietu nr 23 do pkt 8
 • do pakietu nr 6