Pełnienie dyżurów lekarskich w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej.