Pełnienie dyżurów medycznych w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej.