Pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Chirurgicznym.