Pełnienie dyżurów medycznych w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie.