Prowadzone postępowania i wszelkie dokumenty związane z prowadzonymi procedurami

Zamawiający informuje, że prowadzone postępowania i wszelkie dokumenty związane z prowadzonymi procedurami oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniami o udzielenie zamówienia  zamieszczane są na Platformie SmartPZP

pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/szpitalgryfino