PRZETARG NIEOGRANICZONY - USŁUGI PRALNICZE

Szpital Powiatowy w Gryfinie sp. z o.o.: Kompleksowe świadczenie usług pralniczych
 

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Gryfinie sp. z o.o.:  ogłasza przetarg nieograniczony na kompleksowe usługi pralnicze SZG/PRZETRAG /01/2020.

Termin realizacji usługi: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy

Kryterium oceny ofert: cena 100%

Miejsce składania ofert: Sekretariat Szpital Powiatowy w Gryfinie sp. z o.o.

Termin składania ofert: 2020-10-30, godzina: 09:00

Otwarcie ofert: 2020-10-30, godzina: 09:15

Termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert.

Osoba do kontaktu z wykonawcami: Joanna Półtorak (091) 416 21 09 w. 111

 

Gryfino, 15.10.2020 r.