Starostwo Powiatowe w Gryfinie

×

Komunikat o błędzie

 • Deprecated function: The behavior of unparenthesized expressions containing both '.' and '+'/'-' will change in PHP 8: '+'/'-' will take a higher precedence in include_once() (line 1374 of /includes/bootstrap.inc).
 • Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters w Drupal\gmap\GmapDefaults->__construct() (linia 107 z /sites/all/modules/gmap/lib/Drupal/gmap/GmapDefaults.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int w element_children() (linia 6604 z /includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int w element_children() (linia 6604 z /includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int w element_children() (linia 6604 z /includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int w element_children() (linia 6604 z /includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int w element_children() (linia 6604 z /includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int w element_children() (linia 6604 z /includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int w element_children() (linia 6604 z /includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int w element_children() (linia 6604 z /includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int w element_children() (linia 6604 z /includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int w element_children() (linia 6604 z /includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int w element_children() (linia 6604 z /includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int w element_children() (linia 6604 z /includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int w element_children() (linia 6604 z /includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int w element_children() (linia 6604 z /includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int w element_children() (linia 6604 z /includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int w element_children() (linia 6604 z /includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int w element_children() (linia 6604 z /includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int w element_children() (linia 6604 z /includes/common.inc).
 • Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters w drupal_get_feeds() (linia 394 z /includes/common.inc).

Powiat Gryfiński powstał jako odrodzony samorząd lokalny w 1999 roku. Objął powierzchnią 9 gmin: Chojna, Gryfino, Mieszkowice, Moryń, Trzcińsko-Zdrój, Cedynia, Banie, Widuchowa i Stare Czarnowo, łącznie 1 869 m2, łącząc administracyjnie dwie historycznie odrębne krainy: południową dawną Nową Marchię i północną, czyli ziemie dawnego Królestwa Pomorskiego.

Powiat Gryfiński obecnie zamieszkuje 82 665 osób, gęstość zaludnienia jest niewielka 45 osób na 1 km2. Jest drugim pod względem wielkości powiatem w województwie zachodniopomorskim.

Rola powiatu jest bardzo ważna w strukturze administracji publicznej, ze względu na zakres zadań i kompetencji, który jest znaczny zarówno w sferze zadań własnych (m.in. edukacja, promocja, ochrona zdrowia, infrastruktura drogowa), jak i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Władze Powiatu Gryfińskiego, korzystając ze swoich uprawnień oraz dbając o dobro lokalnej społeczności, zdecydowały jako pierwsze w kraju o restrukturyzacji i prywatyzacji szpitala powiatowego.

W roku 2007 Rada Powiatu w Gryfinie uchwałą nr XIV/159/2007 z dnia 12 grudnia 2007 r., zdecydowała o utworzeniu przez Powiat Gryfiński spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Szpital Powiatowy w Gryfinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ideą podjęcia decyzji o restrukturyzacji Szpitala było zahamowanie bieżącego zadłużenia, zwiększenie sprawności organizacyjnej, możliwość polepszenia warunków 
i zagwarantowanie jak największej ilości miejsc pracy oraz utrzymanie dla mieszkańców Powiatu Gryfińskiego dostępu do usług medycznych w oparciu o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W konsekwencji powyższych zdarzeń Zarząd Powiatu w Gryfinie wystosował publiczne zaproszenie do negocjacji związane z zamiarem sprzedaży posiadanych przez Powiat Gryfiński udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Gryfinie Spółka z o.o., zastrzegając, iż wybór oferenta będzie dotyczył przede wszystkim zapewnienia mieszkańcom powiatu dalszego, nieprzerwanego udzielania świadczeń zdrowotnych bez istotnego ich ograniczenia 
i dostępności. Prywatyzacja miała spowodować nieprzerwane i płynne funkcjonowanie placówki oraz jej rozwój przez dokonywanie nakładów finansowych, w tym w nowoczesne urządzenia medyczne.

W wyniku kilkumiesięcznych negocjacji i przeprowadzeniu wnikliwych analiz Zarząd Powiatu w Gryfinie, wyłonił inwestora strategicznego, którym został „Dom Lekarski” Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie.

W dniu 04 kwietnia 2012 r. w imieniu Zarządu Powiatu Starosta Gryfiński Wojciech Konarski oraz Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler podpisali umowę sprzedaży udziałów należących do Powiatu Gryfińskiego w spółce „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. wraz ze zobowiązaniami inwestycyjnymi kupującego z Presem Zarządu „Dom Lekarski” S.A. Dariuszem Piotrowskim i Wiceprezesem Zarządu „Dom Lekarski” S.A. Dariuszem Kuligowskim.