Szpital

Misją  Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o. o.  jest:

„Bezpieczne i profesjonalne świadczenie usług medycznych pacjentom”

W realizacji swojej misji Zarząd Szpitala ustanawia:

Cele jakościowe:

 • satysfakcja pacjenta z udzielanych świadczeń wraz z jej ciągłym monitorowaniem
 • podnoszenie jakości we wszystkich obszarach działalności medycznej,
 • ciągłe doskonalenie i poprawa standardów świadczonych usług diagnostycznych i medycznych,
 • dążenie do poprawy organizacji pracy ( nowoczesny sprzęt, wykwalifikowania kadra),
 • dostosowanie infrastruktury Spółki do obowiązujących wymagań prawnych,
 • ciągłe poszerzanie oferty usług tak, aby spełniać obecne jak i przyszłe oczekiwania pacjentów,
 • utrzymanie wiodącej pozycji na rynku usług zdrowotnych w powiecie gryfińskim.

realizowane poprzez:

 • zaspakajanie potrzeb zdrowotnych pacjentów poprzez poprawę warunków leczenia i opieki nad pacjentem,
 • dbałość o zapewnienie pacjentom poczucia bezpieczeństwa w procesie diagnostyczno – leczniczym,
 • przestrzeganie i uszanowanie praw pacjenta,
 • doskonalenie organizacji pracy w celu zapewnienia świadczenia usług na optymalnym poziomie (podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe pracowników),
 •  politykę inwestycyjną szpitala oraz pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania pozwalających na rozwój nowych technologii medycznych,
 • wdrożenie standardów akredytacyjnych.