TEREN PRZYSZŁEJ BUDOWY SPRAWDZANY PRZEZ SAPERÓW

Teren przyszłej budowy sprawdzany przez 5 pułk inżynieryjny z Jednostki Wojskowej nr 2901 w Szczecinie.