Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki lekarskiej Anestezjologicznej. Pełnienie dyżurów medycznych Anestezjologicznych