Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki lekarskiej w Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz w Izbie Przyjęć. Pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Chorób Wewnętrznych.