Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki pielęgniarki Anestezjologicznej.