Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

UWAGA!

W ZWIĄZKU Z DYNAMICZNĄ SYTUACJĄ W EUROPIE ZWIĄZANĄ Z ZACHOROWANIAMI WYWOŁANYMI KORONAWIRUSEM (SARS-COV-2) ZARZĄD SZPITALA POWIATOWEGO W GRYFINIE SP. Z O.O. WPROWADZA OD DNIA 28-02-2020 R. CAŁKOWITY ZAKAZ ODWIEDZIN OSÓB BLISKICH PRZEBYWAJĄCYCH W ZAKŁADZIE.

Mottem naszego zakładu jest : „Przyjmować każdą osobę, jak gdyby była jedyną na świecie" i ono mówi samo za siebie.

Naszym pacjentom zapewniamy świadczenia: lekarskie, pielęgniarskie, konsultacje specjalistyczne lekarskie oraz rehabilitacje, terapie psychologiczną, terapię zajęciową, leczenie farmakologiczne i dietetyczne, zabezpieczanie w leki i wyroby medyczne, edukację i promocję zdrowia. Zakład wyposażony jest w 26 łóżek.

Rehabilitacja- to utrzymanie zdolności w miarę samodzielnego funkcjonowania lub jej przyjmowania oraz usprawnianie narządów ruchu, w których następuje dysfunkcja. Odbywają się codziennie w zależności od rodzaju schorzeń pacjenta i zaleceń lekarza.

Terapia zajęciowa to aktywizacja osób starszych poprzez zajęcia ruchowe, spacery  oraz rozwijanie zainteresowań, prace manualne likwidujące nudę i jednostajność.

W ZOL pracują osoby, które starszego człowieka traktują godnie mając dużo pokory do wieku starszego.

Lekarz kierujący zakładem: specjalista chorób wewnętrznych Jan Pelczarski

Pielęgniarka oddziałowa: Elżbieta Klamborowska

Ankieta satysfakcji pacjenta

 

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

74-100 Gryfino, ul. Armii Krajowej 8

kom. 697610507

Do składanego wniosku niezbędne są:

- kopia dowodu osobistego

- kopia legitymacji ubezpieczeniowej

- kopia waloryzacji emerytury bądź renty oraz

- wypisy ze szpitali

Uwaga: w dniu przyjęcia lekarz i pielęgniarka ZOL oceniają pacjenta według skali Barthel. Pacjent, który został oceniony powyżej 40 punktów wg w/w skali nie zostanie przyjęty do ZOL. NFZ finansuje pobyty pacjentów wyłącznie do 40 punktów wg w/w/ skali z wyłączeniem kosztów wyżywienia i zakwaterowania.

ZałącznikRozmiar
PDF icon Opinia70.8 KB
PDF icon Oświadczenie 190.62 KB
PDF icon Oświadczenie 261.43 KB
PDF icon Skala Barther164.57 KB
PDF icon Skierowanie90.57 KB
PDF icon Wniosek75.12 KB
PDF icon Wykaz leków65.39 KB
PDF icon Wywiad pielęgniarski92.73 KB
PDF icon Zaświadczenie lekarskie81.38 KB
PDF icon Zobowiązanie127.92 KB
PDF icon ZOBOWIĄZANIE ZA PRANIE ZOL.pdf86.48 KB