Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Psychiatryczny

 

Lekarz: specjalista psychiatrii: Magdalena Podbielska

Lekarz: specjalista chorób wewnętrznych: Lidia Karzyńska-Karpierz

Przełożona pielęgniarek: Anna Tyszkiewicz

Psycholog: Magdalena Kroczyk

Komplet dokumentów niezbędnych do starania się o przyjęcie do ZPOP można pobrać w Oddziale Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego

74-105 Nowe Czarnowo

Nowe Czarnowo 70

kom. 519389447