Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na kompleksowe świadczenie usług pralniczych

Dodamo: 29.11.2018 r.

Uprzejmie informujemy, iż zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na kompleksowe świadczenie usług pralniczych zostało wycofane.