ZATRUDNIMY LEKARZA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Szpital Powiatowy w Gryfinie oferuje prace na stanowisku: lekarz Oddziału Chorób Wewnętrznych

Opis stanowiska:

Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie Chorób Wewnętrznych

Udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki lekarskiej, aktualnej wiedzy medycznej oraz przepisami NFZ i Ministerstwa Zdrowia

Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz obowiązującej sprawozdawczości medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami o prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji medycznej , ustawą o ochronie danych osobowych

Wymagania:

Lekarz posiadający specjalizacje w zakresie chorób wewnętrznych do pracy w oddziale lub pełnienie dyżurów medycznych

Umiejętności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą

Aktualne prawo wykonywania zawodu

Wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie udzielania świadczeń medycznych

Umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracującego zespołu.

Oferujemy:

Preferencyjne warunki wynagrodzenia

Atrakcyjne i stabilne warunki zatrudnienia

Elastyczny grafik pracy

Ciekawą pracę

Przyjazne środowisko pracy

Prosimy o kontakt z Działem Kadr pod numerem telefonu: 91 416 21 09, w. 163 lub za pośrednictwem maila: l.dombek@szpital-gryfino.pl.