Wznowienie działalności oddziału wewnętrznego i internistycznej Izby Przyjęć.

K O M U N I K A T

 

 

Uprzejmie informuję, iż od dnia 26.10.2020 r., od godz. 08:00, zostaje wznowiona działalność oddziału wewnętrznego i internistycznej Izby Przyjęć.

W pełnym zakresie działa chirurgiczna Izba Przyjęć, praca oddziału chirurgicznego zawieszona, planowane wznowienie od dnia 27.10.2020 r. od godz. 08:00.

Powyższa sytuacja spowodowana jest  przebywaniem w dalszym ciągu części personelu medycznego na kwarantannie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piotr Ignaciuk

 

Prezes Zarządu

„Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

 

 

Piotr Ignaciuk

Prezes Zarządu

"Szpital Powiatowy" w Gryfinie Sp. z o. o.

 

Gryfino, dnia 23 październik 2020 r.