Lekarz kierujący zakładem: specjalista chorób wewnętrznych Jan Pelczarski

Pielęgniarka oddziałowa: Elżbieta Klamborowska

Mottem naszego zakładu jest : „Przyjmować każdą osobę, jak gdyby była jedyną na świecie" i ono mówi samo za siebie.

Naszym pacjentom zapewniamy świadczenia: lekarskie, pielęgniarskie, konsultacje specjalistyczne lekarskie oraz rehabilitacje, terapie psychologiczną, terapię zajęciową, leczenie farmakologiczne i dietetyczne, zabezpieczanie w leki i wyroby medyczne, edukację i promocję zdrowia. Zakład wyposażony jest w 33 łóżka.

Rehabilitacja- to utrzymanie zdolności w miarę samodzielnego funkcjonowania lub jej przyjmowania oraz usprawnianie narządów ruchu, w których następuje dysfunkcja. Odbywają się codziennie w zależności od rodzaju schorzeń pacjenta i zaleceń lekarza.

Terapia zajęciowa to aktywizacja osób starszych poprzez zajęcia ruchowe, spacery  oraz rozwijanie zainteresowań, prace manualne likwidujące nudę i jednostajność.

W ZOL pracują osoby, które starszego człowieka traktują godnie, mając dużo pokory do wieku starszego.

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

74-100 Gryfino, ul. Armii Krajowej 8

kom. 697 610 507
kom. 571 677 232

Do składanego wniosku niezbędne są:

- kopia dowodu osobistego

- kopia legitymacji ubezpieczeniowej

- kopia waloryzacji emerytury bądź renty oraz

- wypisy ze szpitali

Uwaga: w dniu przyjęcia lekarz i pielęgniarka ZOL oceniają pacjenta według skali Barthel. Pacjent, który został oceniony powyżej 40 punktów wg w/w skali nie zostanie przyjęty do ZOL. NFZ finansuje pobyty pacjentów wyłącznie do 40 punktów wg w/w/ skali z wyłączeniem kosztów wyżywienia i zakwaterowania.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

opinia

oswiadczenie1

oswiadczenie2

skalaBarthel

skierowanie

wniosek

wykazlekow

wywiadpielegniarski

zaswiadczenielekarskie

zobowiazaniedoponoszeniaoplatyzapobyt

ZOBOWIĄZANIE ZA PRANIE ZOL