Pielęgniarka
na Oddziale Wewnętrznym


Wymagania:

 • Preferowane wykształcenie wyższe pielęgniarskie,

 • Prawo wykonywania zawodu,

Mile widziana ukończona specjalizacja, kursy lub w trakcie odbywania tych specjalizacji lub kursów:
1. w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego lub

 1. w dziedzinie internistycznego, lub

 2. w dziedzinie diabetologicznego, lub

 3. w dziedzinie kardiologicznego, lub

 4. w dziedzinie geriatrycznego, lub

 5. w dziedzinie opieki długoterminowej,

 • Umiejętność pracy w zespole,

 • Gotowość do pracy w systemie równoważnym 12 – godzinnym,

 • Umiejętność obsługi komputera .

Zadania na ww. stanowisku, to między innymi:

 • Wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z posiadanymi kompetencjami oraz zasadami etyki zawodowej,

 • Planowanie działań pielęgniarskich, sprawowanie całościowej opieki nad pacjentami Oddziału Wewnętrznego;

 • Przestrzeganie praw pacjenta,

 • Dbanie o sprzęt i aparaturę medyczną,

 • Systematyczne prowadzenie wymaganej dokumentacji medycznej;

 • Przestrzeganie norm i zasad wykonywania zawodu;

 • Monitorowanie i podnoszenie jakości świadczonej opieki.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, umowe zlecenie lub kontrakt;

Aplikacje (CV) prosimy przesyłać na adres e-mail: kadry@szpital-gryfino.pl lub złożyć osobiście w kadrach Szpitala.

W przesłanej aplikacji (CV) prosimy o zawarcie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji (CV) lub innych dokumentach dołączonych do CV dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane
w ogłoszeniu”.


 Pielęgniarka na  Bloku Operacyjnym

Wymagania:

 • Preferowane wykształcenie wyższe pielęgniarskie,
 • Prawo wykonywania zawodu,
 • Mile widziana ukończona specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Gotowość do pracy w systemie równoważnym 12 – godzinnym,
 • Umiejętność obsługi komputera .

Zadania na ww. stanowisku, to między innymi:

 • Wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z posiadanymi kompetencjami oraz zasadami etyki zawodowej,
 • Planowanie działań pielęgniarskich, sprawowanie całościowej opieki nad pacjentami Bloku Operacyjnego;
 • Przestrzeganie praw pacjenta,
 • Dbanie o sprzęt i aparaturę medyczną,
 • Systematyczne prowadzenie wymaganej dokumentacji medycznej;
 • Przestrzeganie norm i zasad wykonywania zawodu;
 • Monitorowanie i podnoszenie jakości świadczonej opieki.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, umowe zlecenie lub kontrakt;

 

Aplikacje (CV) prosimy przesyłać na adres e-mail: kadry@szpital-gryfino.pl lub złożyć osobiście w kadrach Szpitala.

W przesłanej aplikacji (CV) prosimy o zawarcie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji (CV) lub innych dokumentach dołączonych do CV dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane
w ogłoszeniu”.

 

 Pielęgniarka w Zakładzie Pielęgnacyjno  - Opiekuńczo Psychiatrycznym

Wymagania:

 • Preferowane wykształcenie wyższe pielęgniarskie,
 • Prawo wykonywania zawodu,
 • Mile widziana ukończona specjalizacja, kursy kwalifikacyjne lub w trakcie odbywania tych specjalizacji lub kursów:
   1. w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, lub
 1. w dziedzinie opieki długoterminowej,

Umiejętność pracy w zespole,

 • Gotowość do pracy w systemie równoważnym 12 – godzinnym,
 • Umiejętność obsługi komputera .

Zadania na ww. stanowisku, to między innymi:

 • Wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z posiadanymi kompetencjami oraz zasadami etyki zawodowej,
 • Planowanie działań pielęgniarskich, sprawowanie całościowej opieki nad pacjentami Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczo Psychiatrycznego;
 • Przestrzeganie praw pacjenta,
 • Dbanie o sprzęt i aparaturę medyczną,
 • Systematyczne prowadzenie wymaganej dokumentacji medycznej;
 • Przestrzeganie norm i zasad wykonywania zawodu;
 • Monitorowanie i podnoszenie jakości świadczonej opieki.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, umowe zlecenie lub kontrakt;

Aplikacje (CV) prosimy przesyłać na adres e-mail: kadry@szpital-gryfino.pl lub złożyć osobiście w kadrach Szpitala.

W przesłanej aplikacji (CV) prosimy o zawarcie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji (CV) lub innych dokumentach dołączonych do CV dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane
w ogłoszeniu”.

 

Pielęgniarka w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym

Wymagania:

 • Preferowane wykształcenie wyższe pielęgniarskie,
 • Prawo wykonywania zawodu,
 • Ukończona specjalizacja, kursy lub w trakcie odbywania tych specjalizacji
  lub kursów:
  1) w dziedzinie opieki długoterminowej lub
  2) w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, lub
  3) w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego, lub
  4) w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, lub
  5) w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowego, lub
  6) w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego, lub
  7) w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego, lub
  8) w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej, lub
  9) specjalistycznych w zakresie opieki paliatywnej, lub w trakcie odbywania tych kursów,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Gotowość do pracy w systemie równoważnym 12 – godzinnym,
 • Umiejętność obsługi komputera .

Zadania na ww. stanowisku, to między innymi:

 • Wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z posiadanymi kompetencjami oraz zasadami etyki zawodowej,
 • Planowanie działań pielęgniarskich, sprawowanie całościowej opieki nad pacjentami Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego;
 • Przestrzeganie praw pacjenta,
 • Dbanie o sprzęt i aparaturę medyczną,
 • Systematyczne prowadzenie wymaganej dokumentacji medycznej;
 • Przestrzeganie norm i zasad wykonywania zawodu;
 • Monitorowanie i podnoszenie jakości świadczonej opieki.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, umowe zlecenie lub kontrakt;

Aplikacje (CV) prosimy przesyłać na adres e-mail: kadry@szpital-gryfino.pl lub złożyć osobiście w kadrach Szpitala.

W przesłanej aplikacji (CV) prosimy o zawarcie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji (CV) lub innych dokumentach dołączonych do CV dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane
w ogłoszeniu”.

Technik  RTG

Wymagania:

 • Wykształcenie kierunkowe,
 • Mile widziane doświadczenie w wykonywaniu badań RTG,
 • Mile widziane szkolenie z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta,
 • Wysoka kultura osobista, cierpliwość i zrozumienie problemów pacjentów,
 • Umiejętność pracy w zespole, organizacji pracy własnej,
 • Odpowiedzialność i sumienność.

Zadania na ww. stanowisku, to między innymi:

 • Wykonywanie badań RTG,
 • Współpraca z lekarzem i pozostałym personelem pracowni w zakresie obsługi Pacjenta w pracowni diagnostycznej,
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz standardami,
 • Dbanie o sprzęt i aparaturę medyczną,
 • Przestrzeganie norm i zasad wykonywania zawodu,
 • Monitorowanie i podnoszenie jakości świadczonej usługi.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie lub kontrakt;

Aplikacje (CV) prosimy przesyłać na adres e-mail: kadry@szpital-gryfino.pl lub złożyć osobiście w kadrach Szpitala.

W przesłanej aplikacji (CV) prosimy o zawarcie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji (CV) lub innych dokumentach dołączonych do CV dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane
w ogłoszeniu”.

Pielęgniarka na Oddziale Chirurgicznym

Wymagania:

 • Preferowane wykształcenie wyższe pielęgniarskie;
 • Prawo wykonywania zawodu;
 • Mile widziana ukończona specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa Chirurgicznego;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Gotowość do pracy w systemie równoważnym 12 - godzinnym;
 • Umiejętność obsługi komputera .

Zadania na ww. stanowisku, to między innymi:

 • Wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z posiadanymi kompetencjami oraz zasadami etyki zawodowej,
 • Planowanie działań pielęgniarskich, sprawowanie całościowej opieki nad pacjentami Oddziału Chirurgicznego;
 • Przestrzeganie praw pacjenta,
 • Dbanie o sprzęt i aparaturę medyczną,
 • Systematyczne prowadzenie wymaganej dokumentacji medycznej;
 • Przestrzeganie norm i zasad wykonywania zawodu;
 • Monitorowanie i podnoszenie jakości świadczonej opieki.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, umowe zlecenie lub kontrakt;

Aplikacje (CV) prosimy przesyłać na adres e-mail: kadry@szpital-gryfino.pl lub złożyć osobiście w kadrach Szpitala.

W przesłanej aplikacji (CV) prosimy o zawarcie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji (CV) lub innych dokumentach dołączonych do CV dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane
w ogłoszeniu”.