Lekarz: specjalista psychiatrii: Magdalena Podbielska

Lekarz: specjalista chorób wewnętrznych: Lidia Karzyńska-Karpierz

Przełożona pielęgniarek: Anna Tyszkiewicz

Psycholog: Magdalena Kroczyk

Komplet dokumentów niezbędnych do starania się o przyjęcie do ZPOP można pobrać w Oddziale Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego lub z naszej strony internetowej.

74-105 Nowe Czarnowo

Nowe Czarnowo 70

kom. 519389447

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

zpop_zaswiadczenie lekarskie

zpop_wniosek o przyjęcie

zpop_wywiad pielęgniarski

zpop_zobowiazanie do ponoszenia opłaty za pobyt

zpop_skierowanie

zpop_poz

zpop_pacjent

zpop_informacja

zpop_dlarodziny

ZOBOWIĄZANIE ZA PRANIE ZPOP

zgoda na udostępnienie wizerunku ZPOP

zgoda na udostępnienie wizerunku podopiecznego ZPOP-1-1