Lekarz kierujący – specjalista medycyny paliatywnej Katarzyna Rydzyńska

Pielęgniarka oddziałowa– Ewa Aksamit

Do objęcia pacjenta opieką paliatywną i hospicyjną niezbędne jest skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Natomiast ostateczną decyzję o przyjęciu chorego na oddział podejmuje lekarz specjalista medycyny paliatywnej.
Świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej są udzielane pacjentom cierpiącym na nieuleczalne i postępujące schorzenia. W zakresie tych świadczeń pacjentowi nieodpłatnie gwarantowane są świadczenia udzielane przez lekarzy oraz pielęgniarki, gwarantowane jest leczenie farmakologiczne, leczenie bólu oraz leczenie innych objawów somatycznych.
Ponadto zapewniana jest opieka psychologiczna nad pacjentem i jego rodziną, rehabilitacja i niezbędne badania diagnostyczne, wynikające z przebiegu choroby, a także zaopatrzenie w wyroby medyczne.
Dodatkowo pacjentów paliatywnych otacza się  opieką wyręczającą, która polega na przyjęciu do oddziału medycyny paliatywnej chorych, którzy nie znajdują się na stałe pod opieką udzielaną w warunkach stacjonarnych, na okres nie dłuższy niż 10 dni.

Oddział wyposażony jest w 18 łóżek.

Oddział mieści się w Gryfinie, przy ul. Parkowej 5

Telefon kom.: 797 704 043