• Ordynator : Anna Chamuła
  • Pielęgniarka Oddziałowa : Małgorzata Pawłowska

Oddział zajmuje się kompleksowa diagnostyką i terapią chorób wewnętrznych w szczególności schorzeń układu krążenia, układu oddechowego, przewodu pokarmowego, nerek. Oferujemy pełen zakres badań laboratoryjnych i obrazowych miedzy innymi: USG narządów jamy brzusznej, tarczycy, gruczołu krokowego, tętnic. W zakresie układu krążenia nieinwazyjną diagnostyka kardiologiczną (USG serca, próby wysiłkowe, 24h badanie ekg Metodą Holtera, 24g monitorowanie ciśnienia tętniczego), ponadto kardiomonitoring i leczenie stanów zagrożenia życia związanych z niewydolnością krążeniowo – oddechową.
W zakresie diagnostyki gastrologicznej wykonujemy badania endoskopowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, w tym wybrane zabiegi endoskopowe min. tamowanie krwawienia z przewodu pokarmowego, polipektomia. W zakresie diagnostyki urologicznej urografię. Oddział Wyposażony jest w 22 łóżka, w tym 2 łóżka intensywnego nadzoru kardiologicznego. Lekarze zatrudnieni w oddziale wewnętrznym posiadają specjalizację chorób wewnętrznych.

Telefon: 519389516